BuurtWhatsApp Spijk

De Stichting Actief Spijk en de gemeente Zevenaar zetten zich samen in om de veiligheid in Spijk te vergroten. Inwoners van Spijk kunnen door deelname aan één van de vijf buurtApps zelf bijdragen aan de veiligheid in hun dorp. Verdachte situaties kunnen ze dan snel met buurtgenoten delen. Alle verdachte situaties moeten altijd aan de politie worden gemeld.

Is dat wel echt een collectant die de deuren langsgaat? Waarom komt er ’s avonds laat nog een onbekend persoon met lotenverkoop aan de deur? Waarom voelen die jongens aan alle autodeuren in de straat? Waarom loopt er iemand bij de buurman in de tuin, terwijl hij op zijn werk is?

De meeste mensen voelen wel aan dat er iets niet in de haak is. Velen, zeker ouderen, zijn echter huiverig om in zo’n situatie zelf de confrontatie met een verdacht persoon aan te gaan. Het is fijn als je in omstandigheden als deze je buren toch even kunt waarschuwen. Op vele plekken in Nederland hebben buurten zich al verenigd in buurtApps. Burgers nemen zo zelf het heft in handen en dragen actief bij aan een veiliger en dus leefbaarder leefomgeving.

Wat is een BuurtWhatsApp?
Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.
Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Die kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.
Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.
In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald. SAS en gemeente Zevenaar hopen dat alle inwoners die over App beschikken zich ook zullen aansluiten bij dit initiatief voor onze gezamenlijke veiligheid.

Deelnemen aan de BuurtAppSpijk
Per Appgroep kunnen maximaal 100 deelnemers zich aansluiten. We hebben daarom Spijk in een aantal wijken opgedeeld, zodat alle inwoners mee kunnen doen. Hieronder kunt u zien bij welke van de vier BuurtApps u zich aan kunt sluiten.

SpijkApp1 : Spijksedijk, Ameidsedam, Beijenwaard, Vliegenwaard en Tengnagelwaard
SpijkApp2: Oude Kleefse Postweg, Marsweg, Spijkerweg, Wardstraat, Hofstraat
SpijkApp3: Dijkhoevestraat , t Hofke, Kerkstraat, Willibrordusweg
SpijkApp4: Gerardusweg, Voorstraat, Herispich, Zandstraat, Steenstraat, Korenveldweg

Elke BuurtApp heeft een beheerder, die de toegang tot de Appgroep regelt. Hij of zij zit in elke App-groep, zodat het App-netwerk heel Spijk afdekt. Wanneer u de beheerder van de wijk persoonlijk kent, kunt hem of haar een Appje sturen met uw naam, waarna u in de mailgroep wordt opgenomen. Kent u de betreffende beheerder niet, kunt u zich bij ons aanmelden via email: BuurtWhatsApp@stichtingactiefspijk.nl  Wanneer u zich aanmeldt via email zorgen wij dat de groepsbeheerder ingelicht wordt. Graag uw naam, Appgroep en uw mobiele nummer vermelden.

Tips en spelregels BuurtWhatsApp
Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. We hebben een aantal tips en spelregels opgesteld welke u kunt toepassen op de BuurtWhatsApp in uw wijk.
Ook wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsAppmeldingen binnen de politieprocessen te laten passen.
1. Minimumleeftijd
Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar aan te houden.
2. Omtrek
Deelnemers zijn woonachtig in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. Er is voor gekozen om het gebied buiten de bebouwde kom wat groter in te richten, mede omdat verdachte personen zich hier in de regel per auto zullen vervoeren.
3. Verdachte situaties/heterdaad
Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.
Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan.
De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.
4. Delen van foto’s
Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren.
Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
5. Geen overbodige berichten
Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend.
6. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting
SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:
– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.