Gezocht: Nieuwe projectleiders/bestuursleden

Stichting Actief Spijk zoekt enthousiaste, gedreven en positief ingestelde projectleiders en bestuursleden die een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in het dorp.
De Stichting Actief Spijk is opgericht in 30 januari 2007.

De doelen van de stichting zijn:
a. het bevorderen van de leefbaarheid in de kern Spijk;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting is aangesloten via DKK bij de Landelijke Vereniging voor kleine kernen.

Als projectleider/bestuurslid speel jij een belangrijke rol in het bevorderen van de leefbaarheid van Spijk. Je zorgt ervoor dat de dorpsbelangen op een positieve manier onder de aandacht van de omgeving worden gebracht. De ideale kandidaat is energiek, gemotiveerd, past binnen het huidige bestuur en beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast ben je (mede)verantwoordelijk voor het realiseren van diverse projecten en plannen.
Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd om contact op te nemen met het secretariaat van de Stichting.

Samenwerking “De Spieker” & “Stichting Actief Spijk”

De besturen van het Dorpshuis “De Spieker” en Stichting Actief Spijk gaan gericht op de toekomst actief samenwerken!

Op 19 mei jongstleden was er een ontmoeting tussen beide besturen. De leefbaarheid in het dorp staat onder druk mede gelet op het aantal beschikbare woningen. Het dorpshuis kan wel een upgrade gebruiken. Kerk, school en pastorie dreigen te verpauperen en vragen om duurzame bestemmingen met behoud van de gezichtsbepalende kenmerken van de gebouwen. Waar willen we over tien jaar staan met ons dorp; hoe willen we er leven? Wat worden de plannen, waarop we trots kunnen worden?

De besturen betrekken elkaar en de inwoners bij de initiatieven en treden vanaf nu externe partijen met eenzelfde boodschap tegemoet zodat de geluiden en wensen uit Spijk krachtiger worden.

De besturen.