Dialoog met inwoners voor een CO2-vrije gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar maakt zich sterk voor een duurzame toekomst. Dit klinkt vaak ver weg en groot. Toch begint een duurzame toekomst vandaag al. Elke stap, hoe klein ook, brengt je een stukje dichterbij. Om scherp te krijgen welke stappen gemeente Zevenaar daarvoor moet zetten gaat de gemeente in gesprek met inwoners.

De gesprekken worden gevoerd in verschillende kernen binnen de gemeente Zevenaar van 10 juni tot en met 28 juni. Dat gebeurt op straat bij een gespreksbus. Een belangrijke vraag is welke stappen gemeente en inwoners kunnen zetten om op termijn een CO2-neutrale gemeente te worden. Welke suggesties en voorkeuren hebben inwoners bij de stappen zoals isoleren, energiebesparingen in huis, duurzame mobiliteit, groene energie en bewust consumeren. Gaat het om informatie? Om hulp bij de uitvoering? Subsidie? De gemeente kent een uitgebreid pakket aan maatregelen, maar merkt ook dat inwoners nog niet altijd op de hoogte zijn. Maar ook over grote stappen die de gemeente kan zetten willen we graag in gesprek met de inwoners: hoe denken zijn over grootschalige energieopwek met bijvoorbeeld windturbines, zonneparken en restwarmte? Daarom is nu de mogelijkheid om je stem te laten horen als inwoner.

Wethouder Duurzaamheid, Bart Kagei, benadrukt het belang van de dialoog met de samenleving. “We willen inwoners actief betrekken bij ons beleid. We spreken op deze manier inwoners met verschillende ervaringen en ideeën om praktische oplossingen te formuleren voor onze lokale uitdagingen.”

Online meedenken
Als inwoner kun je ook online een vragenlijst invullen. De vragenlijst is beschikbaar via Zevenaarverbindt.nl/klimaat.

Wanneer waar aanwezig?
De gespreksbus staat op verschillende plekken binnen de gemeente. Zie hiervoor onderstaand overzicht.