Over ons – WBTR

Stichting Actief Spijk is een dorpsbelangenorganisatie voor het dorp Spijk in de gemeente Zevenaar. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Spijk. Mede door de informatie op deze site hopen we deze doelstelling te bereiken.
We houden ons bezig met onderwerpen die de gehele gemeenschap van ons dorp raken. Als dorpsbelangenorganisatie kunnen we veel betekenen, echter daarbij is de steun van de inwoners onontbeerlijk.

De oorsprong van de stichting komt voort uit de toenmalige stichting Speelterrein “t Spiekerhoekje. De behoefte van de bewoners om als stichting meer te kunnen betekenen voor het dorp dan alleen het beheer van een speelterrein, leidde tot een statuten- en naamswijziging van de stichting en de oprichting van Stichting Actief Spijk op 30 januari 2007.
Met de ondertekening van een convenant op 22 maart 2011 is vastgelegd dat de stichting een officieel adviesorgaan is voor het gemeentebestuur betreffende onderwerpen welke het dorp Spijk raken.

Heeft u zelf vragen of suggesties? Laat dit ons dan weten aan via het contactformulier.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Robert Ariessen, Wim Roelofs, Wesley Ariessen, Justin Versleijen, en Wim Stijns

Lees hier onze WBTR