Productieve Dorpsvisie avond

Gisterenavond hebben we een productieve en inspirerende avond gehad. Vele thema’s zijn ter tafel gekomen over wat er speelt in het dorp. Al deze punten gaan we inventariseren. Na deze inventarisatie komen we bij u terug met de resultaten en met ideeën hoe we dit samen zouden kunnen verwezenlijken. Wij danken alle aanwezigen en vooral u als dorpsinwoner voor uw aanwezigheid en inbreng. Ook een speciale dank aan het bestuur en vrijwilligers van dorpshuis ‘De Spieker’ voor hun hulp tijdens deze avond.