Samenwerking “De Spieker” & “Stichting Actief Spijk”

De besturen van het Dorpshuis “De Spieker” en Stichting Actief Spijk gaan gericht op de toekomst actief samenwerken!

Op 19 mei jongstleden was er een ontmoeting tussen beide besturen. De leefbaarheid in het dorp staat onder druk mede gelet op het aantal beschikbare woningen. Het dorpshuis kan wel een upgrade gebruiken. Kerk, school en pastorie dreigen te verpauperen en vragen om duurzame bestemmingen met behoud van de gezichtsbepalende kenmerken van de gebouwen. Waar willen we over tien jaar staan met ons dorp; hoe willen we er leven? Wat worden de plannen, waarop we trots kunnen worden?

De besturen betrekken elkaar en de inwoners bij de initiatieven en treden vanaf nu externe partijen met eenzelfde boodschap tegemoet zodat de geluiden en wensen uit Spijk krachtiger worden.

De besturen.