Kijk Spijk

Ligging
Spijk is een Gelders dorp, dat ligt in de gemeente Zevenaar. Het dorp wordt omsloten door de plaatsen Lobith, Tolkamer, het Duitse Elten en de rivier de Rijn. Door deze unieke ligging is de weg naar Elten, de Oude Kleefse Postweg, aan de ene kant Nederlands en aan de andere kant Duits grondgebied. Spijk is ook het eerste Nederlandse dorp waar de Rijn langs stroomt.
Op 1 januari 2020 telde Spijk 659 inwoners.

‘Herispich’
Spijk bestaat nog niet zo heel lang. Het dorp is heel langzaam na 1850 en zeer snel na 1900 ontstaan. De naam ‘Herispich’, waarvan ‘Spijk’ is afgeleid, is al wel zeer oud. De naam dateert zelfs al uit de middeleeuwen.

Steenfabricage
Spijk is van oorsprong een overwegend katholiek dorp. De steenfabricage speelt een belangrijke rol in de dorpsgeschiedenis. Sterker, Spijk heeft er zelfs zijn ontstaan en groei aan te danken.
De baksteenindustrie is niet alleen belangrijk geweest voor de werkgelegenheid. Ook in het landschap is de aanwezigheid van de baksteenfabricage tot op de dag van vandaag terug te zien. Een duidelijk voorbeeld zijn de vele typische arbeiderswoningen in en buiten de dorpskern.