Trots op onze groene uitstraling

This content has been archived. It may no longer be relevant

Toen we in januari 2019 met het project “Het creëren van een overdekte rustplaats voor wandelaars van het Pieterpad en andere recreanten” de Gelderse titel Kern met Pit wonnen hadden we niet durven dromen dat we zowel met dit project als het project “Naar een dorpshart voor Spijk” op 14 november 2019 als winnaar uit de bus zouden komen tijdens de uitreiking van de Steenbreektrofee op de Nationale Groendag in Wageningen. 

Wij zijn trots dat we er erin geslaagd zijn om beide los van elkaar liggende stukken land figuurlijk met elkaar te verbinden en zo het dorp als geheel een groenere uitstraling geven.

We hebben getracht om het oude, onsamenhangende centrum met veel asfalt en weinig diversiteit in groen, om te toveren tot een multifunctioneel dorpshart waarin de kwaliteiten van het omringende landschap (groen en water) en de geschiedenis (steenfabricage) in terug te laten komen. Het vele asfalt is vervangen door bomen en veel(bloeiende) planten. Waar nodig zijn straatstenen toegepast, gebakken in de plaatselijke steenfabriek. In het dorpshart is een wadi aangelegd voor de opvang van het hemelwater van alle grote, van het riool ontkoppelde, gebouwen (school, dorpshuis, kerk). Het onderhoud van het dorpshart wordt verzorgd door de inwoners, wat de saamhorigheid bevordert. Ook buiten het dorpshart is het asfalt verwijderd en vervangen door straatklinkers en (bloeiende) groenstroken.

Aan de dorpsgrens is een verwaarloosd stukje land veranderd in een rustpunt voor wandelaars. Daar zijn ook fruitbomen aangeplant, waarvan de bezoekers vrij de vruchten mogen plukken. De rest van het terrein kreeg een natuurlijke uitstraling met ingezaaide wilde bloemen en een vlinderbloemen mengsel.

Meer informatie:

https://www.gelderlander.nl/zevenaar/spijk-dolblij-met-winst-titel-kern-met-pit~ae636276/

https://www.wur.nl/nl/show/Naar-een-dorpshart-voor-Spijk.htm