Verkeer en toerisme

De thema’s Verkeer en Toerisme zijn voor ons los van elkaar staande onderwerpen, echter hebben in zekere zin ook weer een relatie met elkaar. In een klein dorp zoals Spijk is de verkeersintensiteit over het algemeen gering.

Verkeer
Met de realisatie van een nieuw dorpshart in 2016 is de Willibrordusweg voor doorgaand verkeer afgesloten, met als gevolg dat de dorpskern weer een stuk veiliger is geworden.
Buiten de dorpskern ligt dit anders. Vooral de Spijksedijk, dat een ontsluitingsweg voor het dorp is, kunnen alle verkeersdeelnemers zoals de voetgangers, fietsers en het auto- en vrachtverkeer tegelijk op dezelfde weg begeven. Het is daarom niet verwonderlijk dat hier in het verleden ernstige ongevallen, zelfs met dodelijke afloop hebben plaatsgevonden.
Jarenlang hebben inwoners hun zorgen kenbaar gemaakt bij instanties over deze gevaarlijke Spijksedijk. Tijdens de aanleg van de haven is er een tijdelijk fietspad aangelegd tussen en Spijk en de Tengnagelwaard. Hierdoor is het mogelijk om de dijk te mijden voor fiets verkeer van Spijk naar Lobith.

Toerisme

Door de unieke ligging van Spijk met aan de ene zijde zicht op de het Duitse plaatsje Elten met zijn Eltenberg en aan de andere zijde zicht op de Rijn, is de omgeving erg in trek bij toeristen. Vooral wanneer de waterstand in de Rijn weer landelijke aandacht krijgt.
In de omgeving van Spijk zijn een aantal wandelroutes uitgezet. In 2015 is het Rijnweidepad geopend. Dit klompenpad hebben we in samenwerking met Stichting landschap Rijnwaarden en Stichting Landschapsbeheer Gelderland gerealiseerd. Een andere wandelroute dat in samenwerking met de Heemkundekring Rijnwaarden en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij in 2011 is ontwikkeld, wordt voor de wandelaar ondersteund met informatie uit het boekje Wandelen Langs Schoorstenen en Tichelgaten. Voorheen liep ook jaren het Pieterpad door Spijk. Helaas heeft de stichting Pieterpad besloten om de route aan te passen waardoor deze niet meer door Spijk loopt. Na de realisatie van de overnachtingshaven proberen wij weer om in contact te komen met het Pieterpad voor een herziening van de route waardoor deze toch weer door Spijk loopt.
Door de aanleg van de overnachtingshaven zijn er 10 camperplaatsen gerealiseerd.