Verkeer en toerisme

De thema’s Verkeer en Toerisme zijn voor ons los van elkaar staande onderwerpen, echter hebben in zekere zin ook weer een relatie met elkaar. In een klein dorp zoals Spijk is de verkeersintensiteit over het algemeen gering. Doordat er een aantal wandelroutes door Spijk lopen kunnen er vooral buiten de dorpskern ook weer gevaarlijke situaties ontstaan.

Verkeer
Met de realisatie van een nieuw dorpshart in 2016 is de Willibrordusweg voor doorgaand verkeer afgesloten, met als gevolg dat de dorpskern bij de school en het dorpshuis weer een stuk veiliger is geworden.
Buiten de dorpskern ligt dit anders. Vooral de Spijksedijk, dat een ontsluitingsweg voor het dorp is, kunnen alle verkeersdeelnemers zoals de voetgangers, fietsers en het auto- en vrachtverkeer tegelijk op dezelfde weg begeven. Het is daarom niet verwonderlijk dat hier in het verleden ernstige ongevallen, zelfs met dodelijke afloop hebben plaatsgevonden. De dijk is ook nog eens een onderdeel van de landelijke wandelroute het Pieterpad waar jaarlijks duizenden wandelaars op lopen.
Jarenlang hebben inwoners hun zorgen kenbaar gemaakt bij instanties over deze gevaarlijke Spijksedijk. Ook wij hebben dit regelmatig aangegeven en met succes want zoals het er nu naar uit ziet gaat hier op korte termijn verandering in komen. De mogelijke komst van een overnachtingshaven in de Rijn heeft een positieve effect doordat in combinatie met dit project een vrij liggende fietspad van Spijk tot aan Tolkamer wordt gerealiseerd. Dit fietspad komt buitendijks te liggen dus aan de rivierzijde. Medio november bezoeken we hierover een inloopavond met de betrokken instanties en hopen meer te weten te komen over dit project.
Andere wegen in het buitengebied zijn vaak gevaarlijk als gevolg van slecht onderhoud in het verleden. Gelukkig zit ook hier verbetering in, zo is de Tengnagelwaard begin dit jaar voorzien van een geheel nieuw wegdek.

Toerisme
Door de unieke ligging van Spijk met aan de ene zijde zicht op de het Duitse plaatsje Elten met zijn Eltenberg en aan de andere zijde zicht op de Rijn, is de omgeving erg in trek bij toeristen. Vooral wanneer de waterstand in de Rijn weer landelijke aandacht krijgt.
In de omgeving van Spijk zijn een aantal wandelroutes uitgezet. Zo loopt het hierboven genoemde Pieterpad dwars door het dorp en is in 2015 het Rijnweidepad geopend. Dit klompenpad hebben we in samenwerking met Stichting landschap Rijnwaarden en Stichting Landschapsbeheer Gelderland gerealiseerd. Een andere wandelroute dat in samenwerking met de Heemkundekring Rijnwaarden en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij in 2011 is ontwikkeld, wordt voor de wandelaar ondersteund met informatie uit het boekje Wandelen Langs Schoorstenen en Tichelgaten.
Helaas zijn de voorzieningen voor toeristen in het dorp Spijk en omgeving minimaal. Om hier verbetering in aan te brengen hebben we in combinatie met de ontwikkeling van het Rijnweidepad een rustplaats kunnen realiseren. De locatie van de rustplaats is een zaaltje in het RK-kerkgebouw waar tevens een kleine permanente expositie over Spijk is ingericht. Hier kunnen wandelaars en andere belangstellenden uitrusten en eventueel een kopje koffie nuttigen. Verder zijn in het buiten gebied van Spijk een aantal Bed & Breakfasts gevestigd.