Vragen over overnachtingshaven

Vanuit het dorp hebben wij verschillende vragen gekregen over het ontbreken van een trapleuning bij de nieuw aangelegde trap aan de zijde van de haven in het verlengde van de Kerkstraat. Ook is niet iedereen blij met de plaatsing van de stroomkasten ter hoogte van de Ameidsedam. Deze vragen hielden ons ook bezig en hebben doorgezet naar Boskalis/DHV. Hierbij hun reactie:

De plaats van de stroomkasten zal niet aangepast worden. Boskalis/DHV  delen de observatie dat de plaats niet de meest optimale is. Zij hadden dit achteraf ook liever anders gezien.

Overigens is vanaf de Spijksedijk vanuit het oosten komend het woord “Spijk” redelijk goed te zien.

Ten aanzien van de vraag over de leuningen, die vraag is ook eerder bij Boskalis/DHV binnen gekomen. In het kader van veiligheid is juist gekozen voor het aanbrengen van dijktrappen met een veilige hellinghoek waarbij geen leuningen nodig zijn. Dit is met het Waterschap afgestemd en conform het bouwbesluit.

In het kader van diezelfde veiligheid zijn Boskalis/DHV met de gemeente nog in overleg over het wandelpad van aansluitingen nabij de voetgangersbrug.