Wonen en voorzieningen

Leefbaarheid geeft aan in hoeverre een bepaald gebied geschikt is om in te wonen en te werken. In het algemeen wordt leefbaarheid door verschillende factoren bepaald zoals voorzieningen en sociale kenmerken. Elk mens heeft zo zijn eigen definitie van leefbaarheid. Leefbaarheid bestaat niet alleen uit stenen, in de eerste plaats zorgen mensen zelf voor de leefbare omgeving. Hieronder geven wij in het kort onze kijk op de thema’s wonen en voorzieningen in het dorp Spijk.

We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de leefbaarheid van ons dorp.

Wonen
In 2014 hebben we samen met Woonstichting VryLeve en belangstellenden in Spijk een 4-tal nieuwbouw woningen kunnen realiseren. Na jaren waar geen sprake was van enige nieuwbouw kwam dit voor het dorp als een enorme opsteker. Vooral het feit dat dit gedurende de crisistijd is gerealiseerd vinden we een prachtige prestatie van alle betrokkenen.
Ook al is er momenteel weinig tot geen bouwgrond beschikbaar in Spijk, wij zullen ons continue blijven oriënteren om in de toekomst meer woningbouw te kunnen realiseren.
In de directe omgeving van Spijk zijn een groot aantal bedrijven gevestigd. Van oudsher is Spijk een steenfabrieksdorp. Vele steenfabrieken zijn al jaren geleden gesloten en gesloopt echter met VanDerSanden is Spijk nog steeds een zeer moderne steenfabriek rijk. De wegtrekkende baksteenindustrie maakte ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, vaak watergebonden activiteiten door de ligging aan de Rijn. Kortom in Spijk en omgeving is er voldoende werkgelegenheid en daar zijn we blij mee.

Voorzieningen
Het voorzieningen niveau in Spijk staat, net zoals vele dorpen op het platteland, al jaren onder druk. Winkels zijn er al lang niet meer en het laatste café heeft een aantal jaren geleden zijn deuren gesloten als gevolg van teruglopende klandizie.
Toch zijn er ook kleine successen geboekt door nieuwe voorzieningen te realiseren of verdwenen voorzieningen in een andere vorm terug te brengen. Naar jaren verstoken van openbaar vervoer is er sinds januari 2011 een buurtbusverbinding dat Spijk via het Duitse Elten naar Zevenaar en vice versa rijd. De dienstregeling is in handen van Buurtbus Zevenaar.
Sinds 1 juli 2019 is het treinstation in het Duitse Elten heropend. Voor de inwoners van Spijk is dit perfect want het is slechts 4 kilometer naar dit treinstation.

Inmiddels bezorgen verschillende supermarkten aan huis in Spijk. Ook worden er vanuit Gezondheid Centrum Geuzenwaard medicijnen aan huis geleverd indien gewenst.